BACK TO SCHOOL
-40%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Privacybeleid

Privacybeleid

in MERKANDI LTD

Doelstellingen en toepassingsgebied van het beleid

De beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers van Merkandi platform die individuen zijn, is Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, Verenigd Koninkrijk), hetgeen betekent dat zij het doel en de methoden van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Het doel van de Policy is het bepalen van de acties die Merkandi onderneemt voor de bescherming van uw persoonsgegevens, verwerkt via het platform en de mobiele applicatie, alsook binnen de aanverwante diensten. De Policy beschrijft in het bijzonder de draagwijdte en de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die door Merkandi worden verzameld in verband met het gebruik van het platform en de mobiele applicatie door u.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens van u wanneer u uw account instelt, in verband met activiteiten die u uitvoert op het platform, het plaatsen of bekijken van aanbiedingen en in verband met updates van uw persoonsgegevens die via uw account worden gedaan. De verwerking van persoonsgegevens kan ook verband houden met de uitvoering van een aantal andere activiteiten die rechtstreeks verband houden met het gebruik van het platform en de mobiele applicatie. Het gebruik van het platform, inclusief het downloaden van de mobiele applicatie of het gebruik van de mobiele applicatie of gerelateerde diensten, is alleen mogelijk nadat u kennis hebt genomen van de bepalingen van dit Beleid en de Algemene Voorwaarden.

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

De omvang van de persoonsgegevens die door Merkandi worden verwerkt, kan variëren naargelang van de diensten of functionaliteiten die Merkandi u aanbiedt:

Registratie

Tijdens het registratieproces hebben wij volgende persoonlijke gegevens nodig: e-mailadres, login, wachtwoord, telefoonnummer en informatie over het bedrijf (onderneming) en zijn adres. Het niet verstrekken van bovenstaande gegevens heeft tot gevolg dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan, en dat u bijgevolg geen gebruik zal kunnen maken van de Merkandi diensten.

Gebruik van de rekening  

Na registratie vragen wij u om uw identificatiegegevens in te vullen en informatie te verstrekken over uw adres en contactgegevens die nodig zijn om contact op te nemen. Om het platform volledig te kunnen gebruiken, vragen wij u uw leeftijd op te geven, zodat wij uw handelingsbekwaamheid kunnen controleren. Indien u ons een rekening verstrekt voor opnames, zullen wij de opgegeven persoonsgegevens met betrekking tot deze rekening verwerken, d.w.z. uw naam, bankrekeningnummer en woonadres.

Voor een volledige activering van de rekening zullen wij u vragen de relevante documenten ter verificatie voor te leggen. Dit zal ons in staat stellen de gegevens te bevestigen die u tijdens het aanmaken van de rekening hebt verstrekt. Wij zullen de persoonsgegevens in de verificatiedocumenten verwerken voor de doeleinden van het platform.

Na het registreren van een account en tijdens het gebruik van de Merkandi diensten verplichten wij u om de door u verstrekte persoonsgegevens voortdurend bij te werken, indien er zich in enig opzicht wijzigingen voordoen.

Daarnaast verzamelen wij informatie over uw activiteiten op het platform, waaronder aankoopgeschiedenis, aanbiedingen, gekozen betaalmethoden en de inhoud van verzonden opmerkingen en berichten.

Wanneer u uw account gebruikt, kunt u ons ook andere, optionele persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld door uw foto of een afbeelding van uzelf (avatar) te uploaden, waarmee u instemt met de verwerking ervan. Het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens gebeurt volledig vrijwillig.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen in verband met het gebruik door u van de mogelijkheid om in te loggen op het platform of de mobiele applicatie via externe authenticatiediensten die worden aangeboden door andere entiteiten die onafhankelijk van Markandi.pl opereren (bijv. diensten die worden aangeboden door Google, Apple of diensten die worden aangeboden binnen de diensten, waaronder die van sociale aard - zoals Facebook). In dit geval verkrijgen wij alleen uw persoonsgegevens in de vorm van uw naam of gebruikersnaam, uw e-mailadres en een avatar die op een dergelijke dienst of site is gepubliceerd en kunnen wij deze persoonsgegevens aan uw account koppelen of deze uitsluitend verwerken ten behoeve van een dergelijke aanmelding of registratie bij het platform. Wanneer u externe verificatiediensten gebruikt, dient u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke diensten te lezen.

Uitvoering van transacties

Het uitvoeren van betalingen gaat gepaard met de noodzaak om andere persoonsgegevens te verwerken, namelijk de gegevens in de offerte (waaronder met name de inhoud van de offerte), transactiegegevens (met name het bankrekeningnummer, de betalingswijze, het adres van ontvangst van goederen, de wijze van levering), gegevens aan de BTW-factuur en gegevens die het mogelijk maken om verzendingen te traceren, berichten te versturen, te communiceren met andere gebruikers en betalingen te verrichten voor diensten geleverd door Merkandi. Merkandi kan eveneens toegang hebben tot de inhoud van berichten die tussen gebruikers worden verzonden in het kader van discussies en geschillen. Om de transactie af te handelen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, die ons werden meegedeeld tijdens de registratie. Daarnaast kunnen wij voor de afhandeling van de verkoop ook uw persoonsgegevens verwerken, waaronder onder meer de omzetwaarde, informatie over bestellingen (de uitvoering of annulering ervan, verzendnummers).

Contactformulier

In het contactformulier verwerken wij de contactgegevens die wij nodig hebben om met u te communiceren en om aan uw verzoek te voldoen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Daarnaast kunnen wij, in het kader van gebruikersondersteuning, ook contact met u opnemen door gebruik te maken van persoonsgegevens die voor dit doel in de account zijn geplaatst of door u zijn verstrekt via social media kanalen (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). In het geval van contact met Merkandi via social media kanalen aangeboden door entiteiten die onafhankelijk zijn van ons, verkrijgt Merkandi persoonsgegevens in de vorm van gebruikersnaam (in het geval van bijv. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) of telefoonnummer (bijv. in het geval van WhatsApp, WeChat) alleen voor het doel van contact. Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Merkandi ook gerechtigd zijn om andere persoonsgegevens met betrekking tot de uitgevoerde communicatie te verkrijgen en op te slaan, zoals informatie over ondersteuningsverzoeken of feedback van Gebruikers.

Inkomende oproepen naar hulplijnen

Inkomende gesprekken naar Merkandi hotlines worden opgenomen. Indien u besluit telefonisch contact met ons op te nemen, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld telefoonnummer en de inhoud van de opname (inclusief informatie verstrekt tijdens het gesprek), om de aanvraag uit te voeren.

Deelname aan getrouwheidsprogramma's, wedstrijden of promotieacties

In verband met deelname aan loyaliteitsprogramma's, wedstrijden of promotiecampagnes verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde evenementen. Afhankelijk van het soort evenement dat wordt georganiseerd, kan het gaan om uw naam, contactgegevens (zoals telefoonnummer of e-mailadres) of andere gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de criteria voor deelname aan deze evenementen.

Marketing activiteiten

In het kader van onze marketingactiviteiten kunnen wij, hetzij op basis van een legitiem belang, hetzij op basis van uw toestemming, informatie verwerken om ons te helpen reclame en inhoud af te stemmen op uw voorkeuren en verwachtingen (onder meer met betrekking tot de weergave van gedragsgerichte reclame). Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend, uw IP-adres, cookiegegevens of informatie over uw verkeer op de site omvatten, met inbegrip van de aanbiedingen die u bekijkt en uw voorkeuren in dit verband. Daarnaast verwerken wij, op basis van de bovenstaande uitgangspunten, ook uw contactgegevens, waaronder gegevens die nodig zijn om u informatie toe te sturen, waaronder commerciële informatie, voor zover door u aangegeven (telefoonnummer of e-mailadres).

Analytische en statistische activiteiten

Uw persoonsgegevens kunnen ook door ons worden verwerkt voor analytische en statistische doeleinden, met inbegrip van enquêtes. Voor deze doeleinden zullen wij voornamelijk gebruik maken van de informatie over uw activiteit op het Platform, met inbegrip van informatie met betrekking tot het gebruik van individuele diensten, alsmede persoonlijke gegevens over uw voorkeuren en verwachtingen. Door enquêtes die via e-mail aan gebruikers worden verzonden of direct op het Platform beschikbaar worden gesteld, kan Merkandi persoonsgegevens van u verzamelen, die bijvoorbeeld leeftijd kunnen omvatten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om een adequaat beveiligingsniveau van het Platform te waarborgen. In dit verband gebruikt Merkandi onder meer technologie gebaseerd op digitale vingerafdrukken, die bestaat uit het verzamelen van de zogenaamde digitale "vingerafdrukken" van het apparaat van de gebruiker, waarmee wij het apparaat kunnen identificeren van waaruit u gebruik maakt of de applicatie die u installeert. De informatie die wij in dit verband over u verzamelen, kan een persoonsgegeven zijn. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken zoals, maar niet beperkt tot, uw IP-adres, gegevens afkomstig van cookies, de parameters van de software en hardware die u gebruikt, de configuratie van uw apparaat (bijv. gegevens over geïnstalleerde plug-ins), of informatie over uw websiteverkeer (inclusief het gebruik van netwerkcommunicatieprotocollen), bekeken pagina's en informatie over het gebruik van de mobiele applicatie.

Actie in verband met de indiening of verdediging van vorderingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in verband met het recht om vorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren. Hiertoe verwerkt Merkandi uw persoonsgegevens gedurende de gehele periode waarin de vorderingen die voortvloeien uit de door de Staat met Merkandi gesloten overeenkomst of die verband houden met het gebruik van door Merkandi geleverde diensten, platforms, mobiele applicatie niet zijn verjaard op grond van het toepasselijke recht. Dit kan bijvoorbeeld het schuldbedrag zijn, informatie met betrekking tot een bepaalde bestelling of offerte, transactiegegevens, of informatie verkregen in verband met het leggen van contact door Merkandi infolinks. De omvang van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, kan van tijd tot tijd variëren, afhankelijk van het onderwerp van de vordering.

Doelen, gronden en duur van de verwerking van persoonsgegevens

Afhankelijk van welke diensten van Merkandi u gebruikt, verschillen de doeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door Merkandi en de termijnen gedurende welke Merkandi uw persoonsgegevens mag opslaan of gebruiken.

Voor elk van de verwerkingsdoeleinden hebben wij de rechtsgrondslag en de maximale periode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard, aangegeven. Na de aangegeven periode zullen wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken voor het aangegeven doel. Dit betekent echter niet dat wij ze in alle gevallen zullen wissen. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de langste van de aangegeven periodes die betrekking hebben op de specifieke diensten van Merkandi. Hieronder hebben wij de standaardactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens in verband met het gebruik van de diensten van Merkandi beschreven. Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van specifieke diensten kunt u ook vinden in de reglementen van die diensten.

Registratie en onderhoud van rekeningen, verwerking van gebruikerstransacties

Het gebruik van sommige van de functionaliteiten beschikbaar op het Platform (met inbegrip van het gebruik van de mobiele applicatie) vereist dat u zich registreert in overeenstemming met de Verordeningen. De oprichting en het gebruik van de account hangt samen met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Merkandi verwerkt uw persoonsgegevens ook in verband met de afhandeling van transacties.

De door u op het platform geplaatste informatie is niet afkomstig van Merkandi en worden niet door Merkandi geïnitieerd. Om deze reden is Merkandi, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. In aanbiedingen en berichten dient u voor zover mogelijk geen persoonsgegevens op te geven. Door uw persoonsgegevens in de aanbiedingen of berichten te plaatsen, doet u dit op basis van uw eigen, weloverwogen en weloverwogen beslissing. U dient daarom zorgvuldig de risico's af te wegen die het verstrekken van dergelijke informatie met zich meebrengt. 

In verband met de verwerking van uw account en uw transacties verwerken wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in de onderstaande tabel. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden, waaronder analytisch onderzoek, marketing en het waarborgen van de veiligheid van de geleverde diensten, waarover u meer kunt lezen in dit Beleid.

In verband met de uitvoering van sommige van uw transacties (bijvoorbeeld transacties die vallen onder de verplichting tot archivering of verrekening van BTW door Merkandi) zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens met betrekking tot deze transacties te verwerken, met inbegrip van archivering.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Bewaartermijn van persoonsgegevens voor een specifiek doel (bewaringstermijn)
Ondernemen van acties in verband met de ondersteuning van de registratie door de gebruiker en het verlenen van diensten langs elektronische weg ter ondersteuning van de rekeningen van Merkandi-gebruikers Art. 6 §1 letter b van de GDPR (noodzaak om het contract te sluiten en uit te voeren) - persoonlijke gegevens die nodig zijn om de rekening op te zetten en te beheren Totdat de dienst is voltooid
Uw accountinstellingen te personaliseren (een avatar en andere optionele persoonlijke informatie in uw account op te nemen) of persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u zich via een externe dienst op het platform aanmeldt Art. 6 §1letter a GDPR (toestemming van de Gebruiker) - alleen voor optionele Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Account Tot de optionele persoonsgegevens uit de account zijn verwijderd (intrekking van toestemming) of de dienst is beëindigd
Complaint handling, including resolution of technical problems Art. 6 §1 letter f GDPR (rechtmatig belang van Merkandi, bestaande in de bescherming van de rechten van Merkandi en de gebruiker) Totdat de klacht is afgehandeld of het gemelde probleem is opgelost
Het instellen van en het verweren tegen vorderingen die voortvloeien uit een geldig contract of die verband houden met de levering van diensten, met inbegrip van het innen van schuldvorderingen, het voeren van gerechtelijke, arbitrage- en bemiddelingsprocedures Art. 6 §1 letter f GDPR (rechtmatig belang van Merkandi, bestaande in de bescherming van de rechten van Merkandi) Uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het verstrijken van de termijn van 3 jaar na beëindiging van de dienst
Uitvoering van wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit fiscale en boekhoudkundige voorschriften  Art. 6 §1 letter c GDPR w związku z art. 70 § 1 Belastingverordening en artikel 74 van de Comptabiliteitswet (noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen) 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de termijn voor de betaling van de belasting is verstreken
Nakoming van de verplichtingen inzake de verwerking, met inbegrip van archivering, van transactiegegevens die voortvloeien uit het pakket BTW e-handel  Art. 6 §1 letter c GDPR (legal obligation) 10 jaar na het einde van het jaar waarin de transactie is verricht.

Gebruikersondersteuning en contactformulier

Indien u contact opneemt met de klantenservice, onder meer door een telefoontje naar de hotline, kan Merkandi in het kader van de uitvoering van het Platform uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld, opslaan of analyseren).

Merkandi kan ook uw persoonsgegevens verzamelen indien u contact opneemt via de in Merkandi beschikbare tools, waaronder het in Merkandi beschikbare contactformulier. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om Merkandi in staat te stellen contact met u op te nemen, alsook om u in staat te stellen contact op te nemen met andere gebruikers, voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met het functioneren van Merkandi. Het door Merkandi verstrekte contactformulier wordt niet gebruikt om privé-correspondentie te voeren die geen verband houdt met de transactie en het gebruik ervan voor dergelijke doeleinden kan een inbreuk vormen op de Regels. Om overtredingen van de wet te voorkomen, met inbegrip van oneerlijke praktijken, verzamelt Merkandi gegevens over de mededelingen die via bovengenoemd formulier worden gedaan. Merkandi kan eveneens de inhoud, verzonden tussen de gebruikers via bovenvermeld contactformulier, analyseren en blokkeren met behulp van speciale software, in het bijzonder indien zij het karakter hebben van spam (ongevraagde reclame-informatie), verboden inhoud bevatten zoals een aansporing tot het plegen van misdrijven of op een andere wijze de veiligheid van de gebruikers bedreigen, zoals bedoeld zijn om op illegale wijze wachtwoorden voor de account te verkrijgen of de Regels overtreden.

In verband met de behandeling van vragen gericht aan Merkandi. onder meer via het contactformulier, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de grondslagen beschreven in de onderstaande tabel. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere doeleinden, waaronder analytische doeleinden, marketing en het waarborgen van de veiligheid van de geleverde diensten, waarover u meer te weten komt in dit beleid.

Doel van de verwerking van Persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Bewaartermijn van persoonsgegevens voor een specifiek doel (bewaringstermijn)
Contact opnemen met Gebruikers, onder meer voor doeleinden in verband met de levering van diensten, Gebruikersondersteuning, via de beschikbare communicatiekanalen, met name e-mail, telefoon en sociale-mediakanalen; Art. 6 §1 letter b GDPR (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) Totdat de diensten worden stopgezet
Behandeling van verzoeken van Gebruikers, die met name worden doorgegeven aan de klantenservice en via het contactformulier, wanneer deze niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het contract Art. 6 §1 letter f GDPR (rechtmatig belang van Merkandi bestaande in het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen) Totdat het voorwerp van de vraag of het verzoek is beantwoord of vervuld
Voorkomen van inbreuken op de communicatie Art. 6(1)(f) RODO (Merkandi's gerechtvaardigd belang om de veiligheid van de geleverde diensten te verzekeren) Totdat de communicatie is voltooid
Gebruik en ontwikkeling van geautomatiseerde communicatiekanalen (machinaal leren) Art. 6 §1 letter f GDPR (verbetering van het algoritme dat verantwoordelijk is voor de werking van geautomatiseerde communicatiekanalen) Gedurende een periode van 12 maanden vanaf de verzending van het bericht in kwestie
Het instellen van en het verweren tegen vorderingen die voortvloeien uit een gesloten overeenkomst of die verband houden met de levering van diensten, met inbegrip van de inning van schuldvorderingen, het voeren van gerechtelijke, arbitrage- en bemiddelingsprocedures Art. 6 §1 letter f GDPR (rechtmatig belang van Merkandi , bestaande in de bescherming van de rechten van Merkandi ) Uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het verstrijken van de termijn van 3 jaar na beëindiging van de dienst

Loyaliteitsprogramma's, wedstrijden, promotionele acties

Merkandi kan wedstrijden of promotiecampagnes organiseren. Indien U beslist deel te nemen aan een dergelijk evenement, kunnen Uw persoonlijke gegevens (bv. noodzakelijke informatie om contact op te nemen), door Merkandi gebruikt worden om haar efficiënt te laten verlopen. Contactgegevens van gebruikers die vrijwillig deelnemen aan evenementen, worden door Merkandi verwerkt in overeenstemming met de wet en voor doeleinden gerelateerd aan deze evenementen. Binnen het Platform kunnen Gebruikers ook deelnemen aan de loyaliteitsprogramma's.

Indien U deelneemt aan het programma, prijsvraag of promotionele actie, kunnen Uw persoonsgegevens door Merkandi worden gebruikt in overeenstemming met onderstaande tabel, maar meer gedetailleerde regels over de verwerking van persoonsgegevens zijn te vinden in de specifieke regels van deze evenementen. Daarnaast kunnen Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden, waaronder analytisch onderzoek, marketing en het waarborgen van de veiligheid van de geleverde diensten, waarover U meer te weten komt in dit beleid.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Period of retention of personal data for a specific purpose (retention period)
Het nemen van maatregelen om een contract te sluiten en het verlenen van diensten om deelneming aan een getrouwheidsprogramma mogelijk te maken Art. 6 §1 letter b GDPR (noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van het contract) of indien u optionele Persoonsgegevens verstrekt die niet noodzakelijk zijn - Art. 6 §1 letter a GDPR (toestemming) Tot uw deelname aan het getrouwheidsprogramma eindigt, of in het geval van facultatieve persoonsgegevens, tot u uw toestemming intrekt
Deelname aan een wedstrijd of een promotionele actie mogelijk maken Art. 6 §1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang dat bestaat in de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit de publieke belofte, het organiseren van wedstrijden of gelijkaardige acties, onder meer in verband met de uitvoering van activiteiten gericht op de promotie van het merk Merkandi) Tot beëindiging van uw deelname aan de wedstrijd (bijv. toekenning van een prijs) of promotionele actie of tot u een effectief bezwaar indient
Voldoen aan statutaire verplichtingen uit hoofde van belasting- en boekhoudwetgeving  Art. 6 §1 letter c GDPR in verband met artikel 70 §1 van de wet op de belastingordonnantie en artikel 74 van de boekhoudwet (noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen) 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd was
Het instellen van en het verweren tegen vorderingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst of die verband houden met het mogelijk maken van deelname aan het evenement/uitvoering van het evenement, met inbegrip van incasso, het voeren van gerechtelijke, arbitrage- en bemiddelingsprocedures Art. 6 §1 letter f GDPR (legitimate interest of Merkandi, consisting in protecting the rights of Merkandi) Tot de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het verstrijken van 3 jaar na het einde van de deelname aan het evenement

Marketing activiteiten

Merkandi kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om marketingactiviteiten uit te voeren. Dergelijke activiteiten kunnen bestaan uit:

 • het weergeven op het Platform of de mobiele applicatie van marketing content die niet is afgestemd op uw voorkeuren (contextuele reclame). Indien de weergave van contextuele reclame gebruik maakt van persoonsgegevens, wordt de verwerking ervan vervolgens uitgevoerd in verband met de uitvoering van de legitieme belangen van de controller of een derde partij om hun eigen activiteiten of de activiteiten van derden Merkandi te bevorderen;
 • marketinginhoud te tonen die is afgestemd op uw voorkeuren, met inbegrip van de aanpassing van categorieën van aanbiedingen of individuele aanbiedingen in de instellingen van het Platform of de instellingen van de diensten van externe entiteiten op basis van uw activiteit op het Platform (behavioral advertising). Uw persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens verzameld via cookies en andere soortgelijke technologieën, worden vervolgens door Merkandi en externe entiteiten verwerkt voor marketingdoeleinden. Dergelijke acties worden enkel ondernomen indien u hiermee instemt, hetgeen op elk moment kan worden ingetrokken; 
 • andere direct marketing van goederen of diensten (verzending van commerciële mededelingen per e-mail of andere marketinggerelateerde activiteiten) via diverse elektronische communicatiekanalen, waaronder e-mail, SMS/MMS, push. We nemen ook telefonisch contact op. Deze acties worden ondernomen op basis van het gerechtvaardigd belang van Merkandi of het gerechtvaardigd belang van entiteiten die samenwerken met Merkandi. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Om marketingactiviteiten uit te voeren, maakt Merkandi in sommige gevallen gebruik van profilering. Dit betekent dat door de automatische verwerking van persoonsgegevens, we geselecteerde factoren over Gebruikers evalueren om hun gedrag te analyseren of een voorspelling te maken voor de toekomst. Dit laat toe om de getoonde inhoud beter af te stemmen op de individuele voorkeuren en interesses van de Gebruiker.

In verband met onze marketingactiviteiten verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de beginselen die in de onderstaande tabel worden beschreven. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere doeleinden, waaronder analytische doeleinden en om de veiligheid van de geleverde diensten te waarborgen, waarover u meer te weten komt in dit Beleid.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Bewaartermijn van persoonsgegevens voor een specifiek doel (bewaringstermijn)
Het tonen van contextuele reclame (direct marketing van eigen diensten of goederen Merkandi of diensten of goederen van derden) Art. 6 §1 letter f GDPR (legitieme zaken van Merkandi die de promotie van goederen of diensten Merkandi of derden inhouden) Totdat u stopt met het gebruik van het Platform of de mobiele applicatie
Het tonen van gedragsgerichte reclame op basis van eerder bekeken inhoud, het aanpassen van categorieën van aanbiedingen of individuele aanbiedingen in de instellingen van het Platform of de instellingen van diensten van derden op basis van activiteit op het Platform Art. 6 §1 letter f GDPR in verband met art. 173 van de Telecommunicatiewet (rechtmatig belang van Merkandi met betrekking tot de promotie van goederen of diensten Merkandi of derden in verband met de toestemming) Totdat u uw toestemming intrekt (op grond van de telecommunicatiewetgeving) of een doeltreffend bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Contact opnemen met Gebruikers voor doeleinden die verband houden met toegestane marketingactiviteiten, via beschikbare elektronische communicatiekanalen, waaronder e-mail, SMS/MMS push. Contact per telefoon Art. 6 §1 letter f GDPR juncto artikel 10 van de Wet op de elektronische dienstverlening of artikel 172 van de Telecommunicatiewet (rechtmatig belang van Merkandi bestaande in de promotie van goederen of diensten van Merkandi of van derden in verband met de toestemming voor het communicatiekanaal) Totdat u uw toestemming om mededelingen of informatie te ontvangen intrekt (krachtens de bepalingen van de wet betreffende de levering van diensten via elektronische middelen of de telecommunicatiewet) of u daadwerkelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

Analytische en statistische activiteiten en enquêtes

Uw persoonsgegevens kunnen door Merkandi worden verwerkt voor analytische en statistische doeleinden. In dit geval gebruiken wij uw persoonsgegevens om activiteiten te analyseren, winkelvoorkeuren te bepalen en de functionaliteit en kwaliteit van Merkandi diensten te verbeteren.De mogelijkheid tot verwerking door Merkandi voor analytische en statistische doeleinden van informatie verzameld via cookies en soortgelijke technologie hangt af van de toestemming van de Gebruiker om dergelijke informatie op uw eindapparaat op te slaan.

Door enquêtes die via e-mail aan gebruikers worden verzonden of rechtstreeks op het Platform beschikbaar worden gesteld, verzamelt Merkandi persoonsgegevens van gebruikers, die kunnen worden gebruikt om de voorkeuren van gebruikers te bestuderen en het aanbod van Merkandi aan hun verwachtingen aan te passen. Dergelijke persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om statistische analyses te ontwikkelen. 

In verband met de uitvoering van analytische en statistische activiteiten, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de principes beschreven in de onderstaande tabel. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere doeleinden, waaronder met name de beveiliging van de geleverde diensten, waarover U meer te weten komt in dit Beleid.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Bewaartermijn van persoonsgegevens voor een specifiek doel (bewaringstermijn)
Uitvoeren van statistische analyses Art. 6 §1 letter f GDPR (legitiem belang van Merkandi met betrekking tot de analyse van de gebruikersactiviteit, met inbegrip van historische activiteit, om de geleverde diensten te optimaliseren) Tot het einde van de opslag van persoonsgegevens van de gebruiker in verband met een ander actief doel van de verwerking of tot het moment van het uiten van een effectief bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens (echter niet langer dan tot de laatste dag van het kalenderjaar volgend op het verstrijken van 3 jaar vanaf het moment van beëindiging van de dienstverlening door Merkandi)
Beheer van het verkeer op de Platforms, met inbegrip van het toezicht op de activiteiten van de Gebruikers, met inbegrip van, onder andere, zoekopdrachten op trefwoorden en het plaatsen van aanbiedingen Art. 6 §1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van Merkandi bestaande in de analyse van de activiteiten van de gebruikers om de aangeboden diensten te optimaliseren) Persoonsgegevens worden in real time verwerkt, dus worden ze opgeslagen tot het einde van het gebruik door de gebruiker van de diensten die Merkandi op de Platforms levert (d.w.z. tot u de website verlaat)
Het uitvoeren van enquêtes, onderzoek en analyse op het Platform, onder meer ten behoeve van de werking, het verbeteren van de prestaties van de beschikbare diensten of het beoordelen van de belangrijkste interesses en behoeften van bezoekers Art. 6 §1 letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van Merkandi bestaande in de analyse van de activiteiten van de gebruikers om de aangeboden diensten te optimaliseren) Persoonsgegevens worden in real time verwerkt, dus ze worden opgeslagen tot het einde van het gebruik door de gebruiker van de diensten die Merkandi op de Platforms levert (d.w.z. tot het moment waarop de enquête, het onderzoek of de analyse)

Waarborgen van de veiligheid van de geleverde diensten

Wanneer het noodzakelijk is om de veiligheid van de diensten, met inbegrip van IT-middelen of de veiligheid van andere gebruikers te verzekeren, is Merkandi gerechtigd om automatisch uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en op te slaan die door webbrowsers of uw apparaat naar de server worden verzonden wanneer u het Platform of de mobiele applicatie gebruikt.

Om een adequaat beveiligingsniveau te verzekeren verzamelt en registreert Merkandi persoonlijke gegevens die door webbrowsers of uw apparaat naar de server worden verzonden (waaronder in het bijzonder: de technische elementen van het apparaat, uw browserinstellingen en details van uw gedrag op Merkandi), op een wijze die een unieke digitale "vingerafdruk" creëert van de apparaten of instanties van applicaties die u gebruikt. Merkandi kan deze digitale "vingerafdruk" gebruiken voor extra authenticatie van de gebruiker. Deze handelingen helpen fraude en misbruik te voorkomen.

Om de veiligheid van de geleverde diensten te verzekeren, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de principes beschreven in de onderstaande tabel.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Bewaartermijn van persoonsgegevens voor een specifiek doel (bewaringstermijn)
De veiligheid van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten te waarborgen, met inbegrip van het toezicht op de naleving van het interne beleid, het voorkomen van fraude en misbruik, en het waarborgen van de verkeersveiligheid Art. 6 §1 letter b GDPR (Necessity for the performance of the contract as required for the provision of the online trading platform service by the digital service provider within the boundries of the National Cyber Security Act) Totdat de gebruiker het gebruik van de diensten beëindigt

IP-adres, cookies, locatie en identificatienummers van mobiele apparaten

Merkandi kan in het kader van de uitvoering van het Platform uw persoonsgegevens verzamelen door middel van technologieën zoals cookies, tracking pixels en objecten die lokaal worden gedeeld (bijvoorbeeld in de browser of op uw apparaat). 

Merkandi zal lokaal informatie verzamelen over de huidige locatie van uw apparaat indien u ons dergelijke persoonlijke gegevens verstrekt. Deze persoonlijke gegevens zullen niet door Merkandi worden opgeslagen. Alvorens de locatiegegevens te downloaden wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Rechten van de gebruikers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening daarvan

Merkandi stelt u in staat om al uw rechten te vervullen onder de GDPR, d.w.z. de rechten beschreven in de artikelen 15-21 GDPR. Hieronder hebben we een gedetailleerde beschrijving van elk recht opgenomen.

 • recht op toegang tot persoonsgegevens kunt u bij Merkandi informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Merkandi, waaronder in de eerste plaats de doelstellingen en de rechtsgrond voor de verwerking, de omvang van de gegevens waarover Merkandi beschikt, de entiteiten waaraan uw gegevens worden verstrekt en de geplande datum van verwijdering van gegevens.
 • the right to obtain a copy of personal data u kunt gebruik maken om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door Merkandi worden verwerkt.
 • het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren u kunt uw voordeel doen wanneer u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. In dat geval verbinden wij ons ertoe eventuele incoherenties of fouten in de verwerkte persoonsgegevens te corrigeren en de gegevens aan te vullen indien ze onvolledig zijn.
 • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen u kunt hiervan profiteren indien: Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins door Merkandi zijn verwerkt; u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
 • het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken  u uw rechten kunt uitoefenen indien: u opmerkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn - u ons kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te beperken zodat wij de juistheid van de gegevens kunnen controleren; uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u deze wilt laten wissen; wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig kunt hebben om een vordering te verdedigen of geldend te maken; u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens - totdat wij hebben vastgesteld of de legitieme gronden aan onze kant zwaarder wegen dan de gronden voor het bezwaar.
 • het recht op doorgifte van persoonsgegevens u kunt hiervan profiteren indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming of de contractuele relatie met Merkandi , en wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde middelen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden u te allen tijde kunt uitoefenen indien uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u dit bezwaar hoeft te rechtvaardigen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen andere doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens  U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, verzet aantekenen indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang van Merkandi (bijvoorbeeld voor analytische of statistische doeleinden). Het bezwaar hiertegen dient een rechtvaardiging te bevatten.
 • het recht om toestemming in te trekken U kunt uw recht te allen tijde uitoefenen indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, maar dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat uw toestemming werd ingetrokken.
 • Indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de profilering van uw persoonsgegevens, dient u uit te loggen op alle apparaten en de cookies te verwijderen (in sommige gevallen kan dit proces tot 48 uur duren).

U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het Information Commissioner's Office (ICO) houdt toezicht op de correcte verwerking van persoonsgegevens in Engeland: https://ico.org.uk/

Informatie over RODO (GDPR) op de website van de ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Ontvangers van persoonsgegevens

Merkandi kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

entiteiten die samenwerken met Merkandi , die websites beheren of webapplicaties verstrekken (met inbegrip van mobiele applicaties), om gebruikersaanbiedingen te publiceren die worden uitgegeven in categorieën van publicitaire aard;

entiteiten die samenwerken met Merkandi , die websites beheren of webapplicaties aanbieden (met inbegrip van mobiele applicaties) om meningen te vergelijken over transacties, teneinde meningen te verzamelen over transacties uitgevoerd op de Platforms, door middel van enquêtes.

Merkandi kan samenwerken met derden zoals gespecialiseerde aanbieders van opslagdiensten van persoonsgegevens, analytische diensten, incassodiensten, teneinde diensten door deze entiteiten voor de Merkandi te laten verrichten. In dit geval zijn deze entiteiten niet gemachtigd om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken (de persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt in naam en voor de doeleinden van Merkandi), en hun handelingen zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid.

De reikwijdte van de samenwerking omvat:

opslag van en toegang tot informatie: het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds op uw apparaat is opgeslagen, zoals reclame-identifiers, apparaatidentifiers, cookies en soortgelijke technologieën;

personalisatie: het verzamelen en verwerken van informatie om advertenties en/of inhoud op websites of apps te personaliseren;

advertentieselectie, -levering en -rapportage: het verzamelen van informatie en deze combineren met eerder verzamelde informatie om advertenties voor u te selecteren en te leveren en om de effectiviteit ervan te meten (welke advertenties werden getoond, hoe vaak, wanneer en waar ze werden getoond, en of u enige actie ondernam in verband met de advertentie, waaronder bijvoorbeeld het klikken op de advertentie of het doen van een aankoop);

het voeren van incassoprocedures;

het verlenen van diensten ter ondersteuning / verbetering van de uitvoering van op Merkandi geplaatste bestellingen.

Uw persoonsgegevens in de afbeelding (avatar) delen we met andere gebruikers in geval van communicatie gevoerd onder de Merkandi.

Merkandi kan uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties op grond van de wet in het kader van de lopende procedures wegens mogelijke inbreuken op de wet of ter bestrijding van andere mogelijke inbreuken op de regels (met inbegrip van de procedures met betrekking tot fraude en misbruik van Merkandi).

Onder het aangenomen beleid verbindt Merkandi zich ertoe geen persoonlijke gegevens van gebruikers te verkopen. In geval van herstructurering of verkoop van het bedrijf of een deel daarvan en de overdracht van alle of een aanzienlijk deel van de activa aan een nieuwe eigenaar, kunnen persoonlijke gegevens van gebruikers, inclusief de uwe, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar om de voortzetting van de dienstverlening onder het Platform te verzekeren.

Merkandi kan geanonimiseerde persoonsgegevens (d.w.z. die geen specifieke gebruikers identificeren) delen met externe dienstverleners, vertrouwde partners of onderzoeksbureaus, om de aantrekkelijkheid van advertenties en diensten voor gebruikers beter in kaart te brengen, om de algemene kwaliteit en efficiëntie van de door Merkandi of de genoemde entiteiten geleverde diensten te verbeteren, of om deel te nemen aan onderzoek voor breder maatschappelijk nut.

Indien u verkopen uitvoert onder de Account, bent u verplicht, nadat u van Merkandi persoonsgegevens heeft verkregen van andere gebruikers die natuurlijke personen zijn, om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR, met inbegrip van de verplichting om informatie te verstrekken en hen te voorzien van de uitvoering van hun rechten onder de GDPR.

Doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven aan, onder meer:

 • Google LLC, gevestigd in Mountain View, Verenigde Staten, in verband met het gebruik van het e-mailsysteem en de instrumenten die deel uitmaken van de G-Suite, voor statistische en administratieve doeleinden en in verband met het gebruik van het Google reCAPTCHA-mechanisme voor beveiligingsdoeleinden;
 • Google Ireland Limited met statutaire zetel in Dublin, Ierland, in verband met het gebruik van Persoonsgegevens verwerkende diensten aangeboden door deze entiteit, om de levering van diensten door Merkandi aangeboden onder Merkandi te verzekeren;
 • FFacebook - Facebook Ireland Limited met hoofdkantoor in Dublin, Ierland, in verband met de verwerking van gegevens over bekeken pagina's, bekeken inhoud;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. met zetel in Warschau, Polen, in verband met de verwerking van browsegegevens, gedragsgegevens, informatie over gebruikers en bezoekers, e-mailcommunicatie en direct-marketing;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. gevestigd te Brno, Tsjechië, in verband met het registreren en verwerken van gebruikersgedrag, met inbegrip van gedragsgegevens;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. gevestigd in Wrocław, Polen, in verband met de verwerking van browsegegevens, informatie over gebruikers en bezoekers, e-mailcommunicatie, chat;
 • Zendesk INC, gevestigd in San Francisco, VS, in verband met de verwerking van browsegegevens, informatie over gebruikers en het contacteren van bezoekers, e-mailcommunicatie, chat;
 • Retool INC, gevestigd te San Francisco (VS), in verband met de verwerking van gebruikersgegevens in de vorm van compilaties;
 • Betalingsgateways - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, in verband met de verwerking van betalingen en gebruikersinformatie.

Merkandi handelt steeds op basis van mechanismen die een passend beschermingsniveau waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van contractuele standaardbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers gevestigd in derde landen, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wijziging van regelingen

Indien nodig kan Merkandi de bepalingen van dit Privacybeleid wijzigen.

Contact gegevens

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van antwoorden op vragen over de reikwijdte van het privacybeleid, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder. 

Hier vindt u zijn contactgegevens: 

Emailadres: info[email protected]

Telefoonnummer:: +48 22 307 97 38

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.