HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Reglement van de Pakketten voor zakelijke dienstverlening

§ 1 Algemeen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Opdrachtgever - een ondernemer of particulier die een zakelijk pakket aanschaft.
 3. Zakelijke pakketten - een reeks diensten en voordelen in de vorm van pakketten, geleverd door de contractant.
 4. Kosten van de service - het bedrag dat de klant moet betalen om een ​​zakelijk pakket te kopen.
 5. Gebestelde diensten - diensten die, na aankoop, te allen tijde in het gebruikersaccount van de Opdrachtgever tot hun beschikking blijven.
 6. Automatische services - services die automatisch worden geactiveerd en werken zonder tussenkomst van de opdrachtgever.

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De klant plaatst een bestelling voor een zakelijk pakket via de website van Merkandi. De kosten van het pakket en de daarin inbegrepen diensten worden direct op de website https://merkandi.nl/packages aangegeven.
 2. Na betaling van het door de opdrachtgever bestelde pakket ontvangt de opdrachtnemer een bevestigingsbericht. Vanaf dat moment, afhankelijk van het type dienst:  
  1. Voor bestelde services - de klant heeft een onbeperkte hoeveelheid tijd om het serviceformulier in te vullen waarmee de dienstverlening wordt gestart
  2. Voor automatische services - services worden automatisch geactiveerd in het account van de opdrachtgever.
 3. De besteller, door een pakket voor bedrijven te kopen, accepteert ook de algemene voorwaarden van de services die in de pakketten zijn inbegrepen. Beschikbaarheid van individuele voorwaarden:  
 4. De dienst wordt geacht te zijn voltooid wanneer de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt dat het pakket is geactiveerd.  
 5. In het geval dat Opdrachtnemer het servicepakket niet kan lanceren, wordt het voor de service betaalde bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op de rekening van de Klant. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als de betaling door de Klant voor de dienst. Indien een dergelijke retournering niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever om een ​​andere vorm van retournering te regelen. &Nbsp;
 6. Het dienstenpakket is voor onbeperkte tijd beschikbaar, met dien verstande dat het alleen mogelijk is als de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform.
 7. De contractant informeert dat sommige van de diensten die zijn inbegrepen in de pakketten voor bedrijven zijn gericht op gebruikers met een actieve verkoopoptie. De opdrachtgever, die geen actieve put-optie heeft, mag deze niet gebruiken totdat het bedrijf is geverifieerd en de genoemde optie is geactiveerd. De weigering om de put-optie te activeren of te deactiveren, om welke reden dan ook, geeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de aankoop van het pakket. &Nbsp;

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is het niet aanvangen van de uitvoering van de gevraagde diensten. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, moet de besteller contact opnemen met het Merkandi-klantenservicekantoor, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad Contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 
 4. De contractant behoudt zich voor dat de besteller bij wijziging van de inhoud van het pakket een vergoeding kan vragen van een evenredig deel van de kosten van de dienst in verhouding tot de aankoopkosten van het gehele pakket.
 5. li>

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. Het servicepakket is niet geactiveerd in het account van de opdrachtgever.
 2. De services zijn defect of zijn niet langer beschikbaar als onderdeel van het pakket vanwege wijzigingen die zijn aangebracht door de contractant.  
 3. De klant heeft aanbiedingen ontvangen voor andere goederen dan vermeld in de bestelling.

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. In de inhoud van de klacht is de opdrachtgever verplicht zijn volledige gegevens, contactgegevens, het nummer van de betaalde factuur te verstrekken en ten minste één van de bovengenoemde gevallen aan te geven die het starten van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van r . in behandeling te nemen ontvangstbewijs van de aanvraag.

 

§ 5 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.