HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Reglement van de dienst PREMIUM geloofwaardigheidscertificaat

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Opdrachtnemer - een ondernemer of een particulier die de PREMIUM-dienst voor geloofwaardigheidscertificaten bestelt.
 3. PREMIUM geloofwaardigheidscertificaatservice - hierna de service genoemd, bestaat uit extra gebruikersverificatie met een actieve verkoopoptie op het Merkandi-platform en de certificering ervan. De dienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer.
 4. Kosten van de service - het bedrag dat de klant moet betalen om de PREMIUM-dienst voor geloofwaardigheidscertificaten te leveren.

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De bestellende partij plaatst een bestelling voor de PREMIUM-dienst voor geloofwaardigheidscertificaten via de Merkandi-website. De kosten van de service worden weergegeven op de serviceorderpagina en zijn van toepassing op één verificatie die door de klant wordt uitgevoerd.
 2. Na betaling van de door de opdrachtgever bestelde dienst ontvangt de opdrachtnemer een bevestigingsbericht. Vanaf dat moment heeft de Opdrachtgever onbeperkt de tijd om het serviceformulier in te vullen, waarbij hij de Opdrachtnemer de nodige gegevens zal bezorgen om de verificatie te starten.
 3. Na het invullen van het serviceformulier begint de besteller met de implementatie ervan binnen 3 werkdagen vanaf de datum van voltooiing. Indien de termijn voor de uitvoering van de dienst niet kan worden gehaald, verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en in dat geval is de termijn onderworpen aan individuele afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
 4. De service wordt geacht te zijn voltooid in een van de volgende twee gevallen:
  1. Op het moment van afgifte van het PREMIUM-certificaat van geloofwaardigheid, als de verificatie succesvol was
  2. Op het moment van weigering om het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat af te geven, als de verificatie niet succesvol was.
 5. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten op te vragen bij de Opdrachtgever.
 6. De contractant verklaart dat hij alle door de contractant verzonden documenten binnen 72 uur na het einde van de verificatie zal vernietigen.
 7. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever per e-mail informeren over het resultaat van de verificatie. De contractant behoudt zich het recht voor om de reden voor de weigering om het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat af te geven en/of de details van de verificatie niet bekend te maken.
 8. Het verificatieproces is het zakengeheim van de contractant.
 9. Weigering om een ​​PREMIUM-certificaat van geloofwaardigheid af te geven, geeft de besteller niet het recht om restitutie voor de gekochte service te eisen.
 10. De Aannemer behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat te annuleren in geval van ontvangst van een kennisgeving die de geloofwaardigheid van de Opdrachtgever ondermijnt.
 11. Het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat wordt voor 5 jaar afgegeven.
 12. De geldigheid van het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat is strikt afhankelijk van de actieve status van het account van de opdrachtgever op het Merkandi-platform.  
 13. De Aannemer behoudt zich het recht voor op aanvullende verificatie van de Opdrachtgever gedurende de gehele geldigheidsduur van het certificaat.
 14. De dienst is voor onbeperkte tijd beschikbaar voor gebruik, met dien verstande dat het gebruik ervan alleen mogelijk is wanneer de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform en een actieve verkoopoptie heeft.
 15. Het certificaat kan alleen in een van de volgende talen worden afgeleverd: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans of Pools.

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat de service niet is gestart. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, moet de besteller contact opnemen met het Merkandi-klantenservicekantoor, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad Contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. De service kon niet worden geleverd vanwege de contractant, behalve in het geval van weigering om het PREMIUM-geloofwaardigheidscertificaat te verlenen vanwege een negatief verificatieresultaat

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. In de inhoud van de klacht verbindt de opdrachtgever zich ertoe zijn volledige gegevens, contactgegevens, factuurnummer te verstrekken en ten minste één van de bovengenoemde gevallen aan te geven die het starten van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van ontvangst van de melding in behandeling te nemen.
 

§ 5 Verantwoordelijkheid

De Aannemer is alleen verantwoordelijk voor de verificatie door de Opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid ervan, zowel direct na verificatie als gedurende de looptijd van het certificaat. &Nbsp;

 

§ 6 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.