FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden
24 Aantal resterende pakketten

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Reglement van de dienst - assistentie door een toegewijde adviseur

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Betaler - een ondernemer of een particulier die de opdrachtnemer verificatieservice bestelt.
 3. De service van een toegewijde consultant - hierna de service genoemd, bestaat uit het verlenen van assistentie aan de gebruiker in de reikwijdte die wordt beschreven in § 2. De dienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer.
 4. Kosten van de dienst - het bedrag dat de opdrachtgever moet betalen om de dienst van een toegewijde adviseur te verlenen.
 5. Zakenpakket - een reeks aanvullende diensten aangeboden door de contractant, verkocht in een pakket

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De klant kan de service alleen bestellen in een van de twee aangegeven gevallen:
  1. In elk zakelijk pakket (de service maakt deel uit van elk beschikbaar)
  2. Als een extra pakket van 5 uur, wanneer al een zakelijk pakket is gekocht.
 2. De klant plaatst via de Merkandi-website een bestelling voor een zakelijk pakket of een toegewijde ondersteuningsdienst van een consultant. De kosten van de service worden weergegeven op de serviceorderpagina en hebben betrekking op de hulp van een toegewijde consultant in het totale aantal uren dat op de pagina wordt aangegeven.
 3. Na betaling van de door de opdrachtgever bestelde dienst ontvangt de opdrachtnemer een bevestigingsbericht. Vanaf dat moment heeft de Opdrachtgever onbeperkt de tijd om het serviceformulier in te vullen, waarin ik de Opdrachtnemer de nodige contactgegevens zal verstrekken aan de Opdrachtgever.
 4. Na het invullen van het serviceformulier begint de besteller met de implementatie ervan binnen 3 werkdagen vanaf de datum van voltooiing. Indien de termijn voor de uitvoering van de dienst niet kan worden gehaald, verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en in dat geval is de termijn onderworpen aan individuele afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
 5. De service wordt als uitgeput beschouwd wanneer de klant het totale aantal beschikbare uren onder de service gebruikt.
 6. De klant kan binnen het beschikbare aantal service-uren een onbeperkt aantal verzoeken om assistentie van een toegewijde consultant indienen.
 7. De hulp van een toegewijde consultant is alleen beschikbaar per e-mail in elke taal of per telefoon in de volgende talen: Engels, Pools, Spaans, Duits, Frans, Italiaans.
 8. De contractant behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van telefonische ondersteuning in een van de talen te wijzigen. In dit geval, als de wijziging in het nadeel is van de Opdrachtgever (de taal of talen waarin de toegewijde adviseur tot dusver opdracht heeft gegeven voor de hulp en/of de taal in zijn gebruikersprofiel), heeft hij het recht om een terugbetaling van het betaalde bedrag in verhouding tot het resterende aantal te gebruiken uren volgens de prijs van het dienstenpakket.
 9. Als de contractant niet binnen 3 werkdagen de hulp van een toegewijde adviseur kan bieden, heeft de besteller het recht om terugbetaling van de gekochte dienst te eisen. Bij aanschaf van een Zakelijk Pakket kan de Gebruiker restitutie vragen van een evenredig deel van de serviceprijs die onderdeel uitmaakt van het pakket. Het betaalde bedrag voor de dienst wordt binnen 3 werkdagen teruggestort op de rekening van de Opdrachtgever. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als de betaling door de Klant voor de dienst. Indien een dergelijke retournering niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever om een ​​andere vorm van retournering te regelen. &Nbsp;
 10. Als onderdeel van de dienstverlening biedt de opdrachtnemer assistentie op het gebied van:
  1. contact met buitenlandse groothandels (o.a. bemiddeling, onderhandelingen, advisering)
  2. platformondersteuning (inclusief advies)
  3. basis van internationale verkoop (advies op het gebied van promotie, productselectie, etc.)
 11. De contractant behoudt zich het recht voor om assistentie te weigeren in een ander bereik dan aangegeven in punt 10. &2. In het geval van een dergelijke weigering heeft de klant geen recht op restitutie.
 12. De dienst is voor onbeperkte tijd beschikbaar voor gebruik, met dien verstande dat het gebruik ervan alleen mogelijk is wanneer de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform.

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat de service niet is gestart. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te krijgen, moet de opdrachtgever co neem contact op met het Merkandi Customer Service Office, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. De service is niet door de contractant geleverd binnen de periode die is gespecificeerd als de datum van contact voor assistentie binnen de reikwijdte die is gespecificeerd in de voorwaarden van de service.
 2. De contractant heeft de reikwijdte van de aangeboden taal gewijzigd met de hulp van een toegewijde adviseur, in overeenstemming met punt 8 § 2

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. In de inhoud van de klacht is de opdrachtgever verplicht zijn volledige gegevens, contactgegevens, het nummer van de betaalde factuur te verstrekken en ten minste één van de bovengenoemde gevallen aan te geven die het starten van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van ontvangst van de melding in behandeling te nemen.
 

§ 5 Verantwoordelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor de hulp van Opdrachtgever in de gespecificeerde omvang.. De hulp wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geboden en gebaseerd op de beste kennis en vaardigheden van Opdrachtnemer, echter is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de hulp.  

 

§ 6 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.