FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden
24 Aantal resterende pakketten

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Regelgeving van de dienst voor het vertalen van berichten tussen gebruikers

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Bestellende partij - een ondernemer of een particulier die de dienst bestelt voor het vertalen van berichten tussen gebruikers.
 3. De service voor het vertalen van berichten tussen gebruikers - hierna de service genoemd, bestaat uit het vertalen van elke inkomende en uitgaande e-mail die door het Merkandi-systeem wordt verzonden in de taal van de ontvanger van het bericht. De dienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer.
 4. Kosten van de service - het bedrag dat de klant moet betalen om de service voor het vertalen van berichten tussen gebruikers te leveren.

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De besteller plaatst een bestelling voor het vertalen van berichten tussen gebruikers via de Merkandi-website. De kosten van de service worden weergegeven op de serviceorderpagina en zijn van toepassing op de onbeperkte vertaling van inkomende en uitgaande e-mails naar de klant in de moedertaal van beide partijen die contact met elkaar opnemen.
 2. Na betaling van de door de Opdrachtgever bestelde dienst, ontvangt de Aannemer een bericht ter bevestiging van de activering van de dienst. Vanaf dat moment is de service actief en worden alle berichten binnen 3 uur na verzending of ontvangst vertaald.
 3. De contractant behoudt zich in gerechtvaardigde gevallen het recht voor om de vertaaltijd van het bericht te verlengen tot 72 uur. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie.
 4. Opdrachtnemer geeft aan dat bij het ontbreken van een vertaling van het bericht de Opdrachtgever hem hiervan onverwijld op de hoogte zal stellen. In dit geval heeft de contractant 72 uur om de vertaling te leveren en het probleem op te lossen. Indien de Opdrachtnemer het probleem niet binnen de gestelde termijn kan oplossen, heeft de Opdrachtgever het recht restitutie van de afgenomen dienst te vorderen. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als de betaling door de Klant voor de dienst. Indien een dergelijke retournering niet mogelijk is, zal de Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever om een ​​andere vorm van retournering te regelen.
 5. De service werkt volledig automatisch, zonder tussenkomst van de Klant.
 6. De klant heeft het recht om te eisen dat de service voor een bepaalde periode wordt gedeactiveerd en op elk moment opnieuw wordt geactiveerd.  
 7. De berichtenvertaalservice vertaalt berichten uit elke taal in de taal van de ontvanger van het bericht.
 8. De contractant gebruikt automatische vertaalsystemen om de dienst aan te bieden, vertalingen worden niet uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.
 9. In het geval van korte berichten en/of met talrijke syntaxis-, spellings-, grammaticale of stilistische fouten, is vertaling wellicht niet mogelijk. In dergelijke gevallen is de Klant niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de geleverde service.
 10. De service is operationeel vanaf het moment dat u deze aanschaft. Berichten die voorafgaand aan de aankoop zijn uitgewisseld, worden niet vertaald.
 11. De dienst is voor onbeperkte tijd beschikbaar voor gebruik, met dien verstande dat het gebruik ervan alleen mogelijk is wanneer de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform en een actieve verkoopoptie heeft.

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat de service niet is gestart. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, moet de besteller contact opnemen met het Merkandi-klantenservicekantoor, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad Contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. De service is niet binnen de aangegeven tijd geleverd, de opdrachtgever heeft een fout aan de aannemer gemeld en deze is niet binnen de aangegeven tijd hersteld

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. In de inhoud van de klacht is de opdrachtgever verplicht zijn volledige gegevens, contactgegevens, het nummer van de betaalde factuur te verstrekken en ten minste één van de bovengenoemde gevallen aan te geven die het starten van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van ontvangstbevestiging van de melding in behandeling te nemen.
 

§ 5 Verantwoordelijkheid

De contractant is alleen verantwoordelijk voor het leveren van de vertaling van het bericht. Opdrachtnemer verstrekt tevens de brontekst van het bericht zodat Opdrachtgever deze kan lezen. Aangezien berichten worden vertaald door geautomatiseerde systemen, kan de contractant niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de vertalingen, en dus voor de gevolgen van beslissingen die op basis daarvan worden genomen. &Nbsp;


§ 6 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.