BACK TO SCHOOL
-40%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Reglement van de verificatiedienst van de aannemer

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Betaler - een ondernemer of een particulier die de opdrachtnemer verificatieservice bestelt.
 3. Verificatiedienst Opdrachtnemer - hierna te noemen de dienst, bestaat uit de verificatie van de door de Opdrachtgever aangewezen aannemer en hem vervolgens een rapport te bezorgen met alle gevonden informatie die de Opdrachtgever kan helpen bij het nemen van een beslissing over de samenwerking met de geselecteerde aannemer. De dienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer.
 4. Kosten van de service - het bedrag dat de klant moet betalen om de verificatieservice van de contractant uit te voeren.

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De besteller plaatst een bestelling voor de verificatieservice van de aannemer via de Merkandi-website. De kosten van de service worden gepresenteerd op de serviceorderpagina en betreffen de verificatie van één door de opdrachtgever aangewezen aannemer.
 2. Na betaling van de door de opdrachtgever bestelde dienst ontvangt de opdrachtnemer een bevestigingsbericht. Vanaf dat moment heeft de Opdrachtgever onbeperkt de tijd om het serviceformulier in te vullen, waarin ik de Opdrachtnemer de benodigde gegevens van de geverifieerde aannemer zal verstrekken die hij wil verifiëren.
 3. Na het invullen van het serviceformulier begint de besteller met de implementatie ervan binnen 3 werkdagen vanaf de datum van voltooiing. Indien de termijn voor de uitvoering van de dienst niet kan worden gehaald, verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en in dat geval is de termijn onderworpen aan individuele afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
 4. De service wordt als voltooid beschouwd wanneer het verificatierapport naar de klant wordt verzonden, inclusief:
  1. basisinformatie over de opdrachtnemer, zoals adres, land, telefoonnummers, e-mailadressen, rechtsvorm, etc.
  2. informatie over de belangrijkste risicofactoren
  3. informatie over het bestuur, aandeelhouders en geschiedenis van het bedrijf
  4. informatie over het resultaat van de verificatie van individuele onderdelen van de activiteit van het bedrijf
  5. beoordeling tegenpartij
 5. De opdrachtnemer stuurt alle opgehaalde informatie, met het voorbehoud dat mogelijk niet alle bovenstaande lijst beschikbaar is. Alle informatie wordt door de Opdrachtnemer verzonden naar het e-mailadres dat door de Opdrachtgever is opgegeven in het gebruikersaccount of is opgegeven bij het bestellen van de verificatieservice van de Opdrachtnemer.
 6. Indien Opdrachtnemer de door Opdrachtgever aangegeven Opdrachtnemer niet kan verifiëren, wordt het voor de dienst betaalde bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op de rekening van Opdrachtgever. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als de betaling door de Klant voor de dienst. Indien een dergelijke retournering niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever om een ​​andere vorm van retournering te regelen. &Nbsp;
 7. De dienst is voor onbeperkte tijd beschikbaar voor gebruik, met dien verstande dat het gebruik ervan alleen mogelijk is wanneer de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform.
 8. Het verificatierapport kan alleen in een van de volgende talen worden afgeleverd: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans of Pools.

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat de service niet is gestart. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, moet de besteller contact opnemen met het Merkandi-klantenservicekantoor, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad Contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. De dienst is niet uitgevoerd door de contractant binnen de termijn die is opgegeven als de datum van levering van het verificatierapport.
 2. De klant heeft een verificatierapport ontvangen voor een andere aannemer dan degene die is gespecificeerd in de bestelling.

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. De opdrachtgever is verplicht om bij de inhoud van de klacht zijn volledige gegevens, contactgegevens, het nummer van de betaalde factuur te vermelden en minstens één van de bovengenoemde gevallen die de inleiding van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van ontvangst van de melding in behandeling te nemen.
 

§ 5 Verantwoordelijkheid

Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het verificatierapport aan de opdrachtgever. Het rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van betrouwbare bronnen, echter de opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de opdrachtnemer of voor de juistheid en actualiteit van de gegevens in het rapport. De aannemer verklaart dat de beoordeling van de aannemer een samenvatting is van alle uitgevoerde verificaties. Een positieve beoordeling van de opdrachtnemer betekent niet dat er geen risico is in de samenwerking met de opdrachtnemer. De cliënt gaat daarom medewerking aan en voert alle transacties met de tegenpartij op eigen risico uit. &Nbsp;

 

§ 6 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.