BACK TO SCHOOL
-40%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Reglement van de goederenzoekdienst

§ 1 Algemene bepalingen

 1. Aannemer - Merkandi LTD, hierna te noemen Merkandi, gevestigd in Engeland, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Bestellende partij - een ondernemer of particulier die de dienst van het zoeken naar goederen bestelt.
 3. Productzoekservice - hierna de service genoemd, bestaat uit het zoeken naar leveranciers voor specifieke goederen namens de opdrachtgever en hem vervolgens de contactgegevens en alle aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om contact op te nemen met de verkoper en de goederen te kopen. De dienst wordt geleverd door de Opdrachtnemer.
 4. Kosten van de service - het bedrag dat de klant moet betalen om de zoekservice voor goederen uit te voeren.

 

§ 2 Omvang van de geleverde dienst

 1. De besteller plaatst een bestelling voor de goederenzoekservice via de Merkandi-website. De kosten van de service worden weergegeven op de serviceorderpagina en hebben betrekking op het zoeken naar één product volgens de specificaties van de klant.
 2. Na betaling van de door de opdrachtgever bestelde dienst ontvangt de opdrachtnemer een bevestigingsbericht. Vanaf dat moment heeft de klant een onbeperkte hoeveelheid tijd om het serviceformulier in te vullen, waarin ik de contractant de specificatie zal bezorgen van de goederen die hij wil bestellen.
 3. Na het invullen van het serviceformulier begint de besteller met de implementatie ervan binnen 3 werkdagen vanaf de datum van voltooiing. Indien de termijn voor de uitvoering van de dienst niet kan worden gehaald, verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en in dat geval is de termijn onderworpen aan individuele afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
 4. De service wordt als voltooid beschouwd wanneer de volgende informatie over de gevonden aanbiedingen naar de Klant wordt verzonden:
  1. internetadres van de verkoper
  2. Internetadres van het gezochte goed
  3. contactgegevens van de verkoper (inclusief telefoonnummer, e-mailadres, magazijnadres, bedrijfs-/verkopernaam enz.)
  4. beschrijving van de gezochte goederen met gegevens (prijs, minimumbestellingen, aanbiedingsdetails, garantie, enz.)
 5. De opdrachtnemer stuurt alle opgehaalde informatie, met het voorbehoud dat mogelijk niet alle bovenstaande lijst beschikbaar is. Alle informatie wordt door de Opdrachtnemer verzonden naar het e-mailadres dat door de Opdrachtgever is opgegeven in het gebruikersaccount of is opgegeven bij het bestellen van de goederenzoekservice.
 6. In het geval dat de Aannemer geen aanbiedingen kan vinden voor de goederen die de Opdrachtgever zoekt, wordt het voor de dienst betaalde bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op de rekening van de Opdrachtgever. De terugbetaling gebeurt in dezelfde vorm als de betaling door de Klant voor de dienst. Indien een dergelijke retournering niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever om een ​​andere vorm van retournering te regelen. &Nbsp;
 7. De dienst is voor onbeperkte tijd beschikbaar voor gebruik, met dien verstande dat het gebruik ervan alleen mogelijk is wanneer de Opdrachtgever een actief account heeft op het Merkandi-platform.

 

§ 3 Retourneren

 1. De klant heeft de mogelijkheid om de vergoeding voor de geleverde dienst binnen 100 kalenderdagen vanaf de datum van bestelling van de dienst terug te betalen. Na 100 kalenderdagen vanaf de datum waarop de dienst is besteld, heeft de klant geen recht op restitutie.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat de service niet is gestart. Op het moment van het invullen van het serviceformulier vervalt het recht op retournering, behalve in de in punt genoemde situatie. 6 § 2 en pt. 1, 2 en 3 § 4.
 3. Om een ​​terugbetaling te ontvangen, moet de besteller contact opnemen met het Merkandi-klantenservicekantoor, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op het tabblad Contact op de website: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Klachten

De contractant staat het starten van de klachtenprocedure toe in de volgende gevallen:

 1. De dienst is niet door de contractant geleverd binnen de termijn die is opgegeven als de datum van levering van de aanbiedingen voor de goederen.
 2. De Opdrachtgever kan geen contact opnemen met een van de door de Aannemer aangegeven verkopers  
 3. De klant heeft aanbiedingen ontvangen voor andere goederen dan vermeld in de bestelling.

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met de Merkandi-klantenservice. Contactgegevens zijn beschikbaar op het tabblad contact op de website: https://merkandi.pl/contact. In de inhoud van de klacht is de opdrachtgever verplicht zijn volledige gegevens, contactgegevens, het nummer van de betaalde factuur te verstrekken en ten minste één van de bovengenoemde gevallen aan te geven die het starten van de klachtenprocedure door Merkandi rechtvaardigen.
De opdrachtnemer is verplicht de klacht binnen 30 dagen na de datum van bevestiging van ontvangst van de aanvraag in behandeling te nemen.
 

§ 5 Verantwoordelijkheid

Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aan de opdrachtgever verstrekken van de offertegegevens en de contactgegevens van de leveranciers. Opdrachtnemer staat niet in voor de betrouwbaarheid van de leveranciers of de juistheid van de in de aanbiedingen verstrekte gegevens. De opdrachtnemer verklaart dat de aangegeven leveranciers niet door hem zijn geverifieerd, daarom verbindt de opdrachtgever zich ertoe en voert alle transacties op eigen risico uit. &Nbsp;

 

§ 6 Slotbepalingen

In zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden van Merkandi en relevante rechtshandelingen van toepassing.

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.